حقوق زنان(حق اموزش)

شنبه 6 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 21:47

حقوق زنان(حق اموزش)

حقوق زنان(حق اموزش)

در زمانهای قدیم و سنتی که هنوز تحولی در دنیا در علم و فکر ادمیان رخ نداده بود زنان موجوداتی شیطانی و بی مصرف بودند.زنان برای ادامه نسل ضروری شمرده  می شدند و  برای مردان راهی برای لذت و عیش و شادی.

با مطالعه کتب قدیمه از هر نوع در شعر و ادبش در فلسفه و عرفانش و..زن را موجودی افسانه ای  و ناشناخته تلقی می کردند  نهایتا اورا حیوانی برای لذت بردن مردان می دانستند .

زنان در ان جامعه نه می توانستند به کارهای سخت کشاورزی و دامداری بپردازند و نه جنگ و نزاع.به چه کار می امدند؟هیچ

مگر لذت مردان و تولید نسل و نگهداری فرزندان .این تمام چیزی بود که از زنان در ذهن ها جا خوش کرده بود و غیر ان محتوم و محکوم به شکست.

علم و عقل دنیای مدرن در غرب پیدایش شد  کارها را راحتر و جنگ و نزاع را کمتر کرد .تفکر فلسفی نشان داد که زنان  انسانند و به مانند مردان دارای فکر و حقوق انسانی .زنان نیز به پا خواستند و خود را برای مبارزه طولانی اماده کردند  هر انچه به جلو می امدیم بیشتر و بیشتر زنان در جامعه فعال می شدند دیگر از کارهای سخت و بدن های نیرومند برای انها خبری نبود زنان نیز به مانند مردان می توانستند کار کنند.

انها برای خود اموزش طلبیدند بعد سالها دیده شد که زنان نیز می توانند هر انچه که مردان خلق می کنند انان نیز بکنند.

نسیم ازادی ها فرا رسید ازادی بیان و ازادی رای و مالکیت و ازادی بر بدن ازادی ازدواج و...زن  از خانه نشینی به جامعه امد .با پیشرفت علم از نگهداری فرزندان  بی شمار  بیرون امد کارهای  صنعتی را توانست انجام دهد و مالک زمین و خانه و پول شد .توانایی اقتصادی پیدا کرد و همه ازادی ها را طلبکار شد .در نهایت اواخر قرن گذشته زن تقریبا شد انسان .

دیگر تفاوتی بین زن و مرد نبود هرجا مرد بود زن هم بود هر انچه که مرد داشت زن نیز داشت هرچیزی که مرد می خواست زن هم می خواست .دیگر مشکل می توانستیم او را از چیزی محروم کنید.

این نسیم خوش زندگی برای زنان  در شرق شروع به وزیدن کرد در شرق دنیا در جوامعی که خبر از جهان دگر نداشتند .

با مسافرت شرقیان به غرب امدن تصویر و سینما و ماهواره و اینترنت دانستیم که وای چه رخ داده است در ان سوی دنیا ؟.

زنها فریاد زدند ما چه از ان زنان غربی کم داریم ؟ می خواهیم هر انچه که انها را دارند.

ازادی مالکیت و ازدواج وطلاق و پوشش و بیان و کار و..شد دغدغه زن امروز شرقیان و باطبع ایرانیان و مسلمانان.

سنتیان به یکباره از خواب و خیال خود بیدار شدند و پریشان و افروخته که زنان غربی فاسدند و بیچاره.!! ولی دیگر کار از کار گذشته بود و نمی توانستند با گفتن فساد اندکی که در غرب بود دستاوردهای بیشمار انها را نادیده بگیرند به ناچار چوب و چماق خود را به کمر بستند و زور و بازوی خودرانشان زنان دادند..

اندک روشنفکرانی البته بپا خواستند این حرکت غرب را با سنتهای ما گره زدند بعضی را قبول و بعضی را نکوهش.خلاصه  از در اشتی با غرب بر امدند.

زنان نیز بااطلاع از حقوق انسانی خود راه مبارزه در پیش گرفتند قدم به قدم پیش امدند حق رای و حق کار و...گرفتند گرچه هنوز حقوق بسیاری بر زمین است و انها محروم از ان.

در این کشاکش  زنان حق اموزش خود را زودتر یافتند  مدرسه و دبیرستان ودانشگاه و مطالعه و خواندن .

سالهاست که زنان ایران  از حق اموزش بهره مندند البته در خاورمیانه. افغانستان و پاکستان وضع بدی دارند طالبان درانجا گریبان دختران را می گیرد که چرا مدرسه می روید اینها غربی است و ضد اسلام.

در ایران  اموزش زنان نهادینه شده است و دیگر توان گرفتن ان به صورت گسترده نیست اما هستند خانواده های سنتی که متاسفانه از  اموزش دختران خود جلوگیری می کنند هنوز  دختران طعم ان را نچشیده به شوهرش می سپارند.

وظیفه زنان اموزش به این خانواده هاست و همینطور دخترانی که محروم مانده اند را  هدایت کنند به سمت فرا گرفتن دوباره  تحصیلات خود.

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo