X
تبلیغات
زولا

حقوق بشر در دنیای مدرن

یکشنبه 7 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 20:38

حقوق بشر در دنیای مدرن

حقوق بشر در دنیای مدرن

همه ما می دانیم که دنیای امروز ما بسیار متفاوت با دنیای  قدیم و سنتی دارد.

نوع زندگی .فهم .نگاه و..به طور کل با دنیای قدیم متفاوت است .تا انجا که بتوانیم بحث را روشن کنیم تفاوت های ان دو را  در مورد انسان خواهیم گفت.

      دنیای قدیم  

1.انسانها با یکدیگر برابر افریده نمی شوند فرضا  این که در یک خانواده فقیر به دنیای می امدید قسمت شما بوده و توفیق نداشته اید که در میان اشراف زادگان به دنیای بیایید و محکوم به طبقه ای هستید که در ان زاده شده اید

2.شما اگر از پدر و مادر برده به دنیا بیایید دیگر برده هستید  و هیچگونه حق زندگی به مانند انسانهای ازاد را ندارید در بسیار ی از کتا ب هایی که در زمانهای قدیم نگاشته شده است برای انسان ازاد قواعدی که بنا شده است  بردگان را  موجود دیگری فرض کرده اند و برای ان ها هیچ ازادی عملی قائل نبودند.

3.در دنیای قدیم  زنها موجودات شیطانی بودند که به  هیچ دردی نمی خوردند و باید از بین می رفتند ولی  چون ادامه دهنده نسل  می باشند و  برای لذت مرد به کار می روند  زنده  مانده و در اختیار مردان هستند تا وقتی که در خانه هستند  پدر ولی انهاست و بعد از ازدواج شوهر همه کاره اوست باید برای او  لذت بخش باشد برای او زندگی کند و بعدها نیز برای فرزندان  یک مادر خوب و یک نوکر  عالی.خود به واسطه زن بودن حق و حقوقی ندارد و تعریف زن اساسا با شوهرش معنا  می یابد. یک فرد سنتی می گوید زن باید یک همسر خوب برای شوهرش و یک مادر خوب برای فرزندانش باشد .وقتی گفته  می شود زن خوب کیست ؟چه جایگاهی دارد  فقط او را در ارتباط با  همسرش و فرزندانش تعریف می کند گویی که زن برای پدر و شوهر و فرزندانش ساخته شده است  به همین خاطر نیز در دنیای قدیم زنی که بچه دار نمی شد او را بی لیاقت می خواندند و  بیوه زنان را نیز بدبخت و مفلوک.

نگاه  در زمان قدیم  مثل یک حیوان بود گرچه گاهی را به در جه دوم بودن  ارتقا می دادند.

در زمان قدیم دختر بودن اصلا محلی از اعراب نداشت زیرا به محض 9سالگی و  همین حدودها به ازدواج در می امدند و نمی فهمیدن که دختر مجرد بودن یعنی چه؟مستقل بودن چیست ؟

قبایل و طوایف و.. برای  اشتی با یکدیگر دختر پیشکش می کردند یا  روسای ایالت  به شاه زن که او انها را  تفقدی کند.

4.شما زاده می شدید و هر انچه که  پدر و مادر تان بود و قبیله تان بود  می بودید  از ان بیشتر این بود که انها هر چه می اندیشیدند  نیز باید در مغز شما  گنجانده می شد و حق تعدی به ان یا خروج از ان را نداشتید.

تمام معرفت جهان و حق های جهان در  قبیله و  طایفه شما بود.

5.در زمان قدیم صلح  کلمه  تحقیر امیز بود .مرد باید نیرومند  می بود و همیشه اماده جنگ.رزم و جنگ نعمت و بود و در ان بودن نشانه قهرمانی.

همه افسانه های جهان فتوحات مردان بزرگ بود و دلاوری های انها .افراد صلح جو ترسو بز دل بود و قهرمانی  و پهلوانی در  نترسیدن و جنگیدن و بزم بود.

6.زندگی حق شما نبود اگر گلادیاتور بودی باید برای  زنده ماندن می جنگیدی .

وسیله تفریح شاهان و اشرافان بودی.اگر در جنگی اسیر می شدی دیگر حقحیات نداشتی.

7.گناهی مرتکب می شدی یا خطایی را انجام می داد ی بدترین مجازاتها در انتظارت بود و مجازات   برای تطهیر روحت و توبه به درگاه خدا اعمال می گردید .شکنجه در همه جهان یافت می شد و به هیچ و جه مذموم نبود.اعدام یکی از تفریحات انسانها بود که می رفتندو امروز با یک اعدام  سرشان گرم می شد.

8.9.10...

می بینید که در  دنیای قدیم  انسانها چطور  می زیستند   شاید در  مخیله ما هم نمی گنجد  ولی واقعیت دارد. تمام عناصر ان دنیا  به  هم می خورد اینطور نبود که شما ازادی بیان داشته باشید و از ان طرف شکنجه های بیرحمانه هم باشد .

ان 30ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با میثاق هایش و همینطور کنوانسیون های مختلفی که برای  حقوق انسانی نگاشته  شده جدا  مایه افتخار انسان در این دنیاست .تمامی انسانها را بدون هیچ عامل تبعیض امیزی در کنار هم قرار  می دهیم  و به او احترام گذاشته و حقوقی را برای او  می شماریم که   در فطرت  هر بشری است.

امروزه گرچه بسیاری از ملتها و کشورها هنوز به  ان وضعیت که باید برسند نرسیده اند ولی باید گفت که از  اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان ملل  65 سال  می گذرد .سالها انسان در دنیای سنت  مورد تحقیر و بدبختی و  ظلم بود  نمی توان به همین راحتی  به انسانها اموخت که حقوقشان چیست و بدتر از ان  مهم تر از ان دولتهای خودکامه.

امروزه شاید20درصد مردم با وضعیت بهتری از حقوق بشر در دنیا زندگی می کنند و باقی مردم گرچه در تلاشند و لی هنوز بسیاری از حقوقشان توسط حکومتها و دولتها  پایمال می شود.

                                   

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo