خشونت علیه زنان 1

شنبه 18 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 20:04

خشونت علیه زنان 1

خشونت علیه زنان

1.تعریف خشونت  علیه زنان

خشونت در ماده 1اعلامیه حذف هر گونه خشونت علیه زنان  این گونه تعریف شده است.

در این اعلامیه  عبارت خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت امیز بر اساس جنس است که به اسیب یا رنجاندن جسمی  یا روانی زنان منجر بشود یا احتمال  می رود که منجر شود  از جمله  تهدیدات  یا اعمال مشابه اجبار  یا محروم  کردن  مستبدانه  زنان  از ازادی  که در منظر عموم  یا در خلوت زندگی خصوصی  انجام شود.

تعریف خشونت علیه زنان در این ماده  شامل تمامی اعمال  خشونت امیز توسط افراد علیه زنان می باشد  که در مواد بعدی به بسط و تفسیر ان پرداخته می شود.

این  پرسش مقدماتی را می توانیم از خود بپرسیم که چرا خشونت علیه زنان  برای سازمانهای بین المللی مهم می باشد و در جوامع مدرن به ان اهمیت خاصی داده اند به نظرم  خشونت علیه زنان باعث عقب افتادگی جامعه و اسیب های بسیاری زیادی به جامعه می زند که جبران ناپذیر می باشد زنا ن نیمی از جامعه انسانی  می باشند  و زنان  اهمیت فراوانی در جامعه و زندگی دارند انها رکن اساسی خانواده می باشند در جامعه فعال می باشندتبعیض و خشونت  بر علیه زنان در گذشته معقول و منطقی تلقی می شده است زیرا از زنان برداشت دیگری می شده است انان را حیوانی برای ارضا  زنان تلقی می کردند یا همیار شیطان  می دانستند  در کل زنان مهم نبودند  در جوامع سنتی  زنان به شدت مورد ظلم و ستم مردان بودند و مورد خشونت انان.

امروزه اهمیت نگرش به منع خشونت علیه زنان و ضرورت توجه به ان بسیار به رشد و اعتلای زنان و جامعه کمک می کند.

 

2.قوانین بین المللی درباره خشونت علیه زنان

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947بسیار سندمهمی می باشد در ان اعلامیه بدون هیچ تبعیضی به لحاظ جنس حقوق انسانی و فطری ادمیان در نظر گرفته شده است و فرقی بین زن و مرد دیده نمی شود بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر دو میثاق نیز به تصویب رسید برای درک بهتر حقوق بشر و تفسیر و توضیح و اعتلای ان میثاق حقوق مدنی و سیاسی  و میثاق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی .علاوه بر اینها که کلی براتی تمام بشر بود  برای زنان اختصاصی  کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه  زنان در سال 1979 به تصویب سازمان ملل رسید که سند بسیار مهمی برای زنان به شمار می رودکه تا امروز نیز به عنوان اولین سندو مهمترین سند مورداستفاده  فعالان حقوق زنان می باشد.با توجه به تمامی این کنوانسیونها  اعلامیه ها بازهم بنابر مشکلات به وجود امده و تجربیات تلخ بین امللی در باره خشونت علیه زنان در جنگها و انقلاب ها و کودتاها ودر کشورهای جهان سوم ضورت تدوین کنوانسیونی فقط در خصوصخشونت علیه زنان احساس گردید و اعلامیه در این باره  در سال1994به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیدکه سند بسیار مهمخی درباره خشونت علیه زنان می باشد سندی دیگری نیز وجود دارد که می توان از ن نیز استفاده کرد و ان کنوانسیون  ضد شکنجه و مجازاتهای خشن و غیر انسانی  یا تحقیر کننده  می باشد.

3.قوانین ایران درباره خشونت علیه زنان

در گفتارهای بعد در مورد قوانین ایرا و خشونت علیه زنان در ایران و ریشه های ان خواهم گفت

با سپاس

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo